Solar Road

یک شهر کوچک در فرانسه میزبان نخستین جاده‌ی خورشیدی دنیا خواهد بود

یک شهر کوچک در فرانسه میزبان نخستین جاده‌ی خورشیدی دنیا خواهد بود

شهر کوچک تورورو پرش (Tourouvre-au-Perche) در ناحیه‌ی نورماندی (Normandy) کشور فرانسه، دیگر نیازی نیست تا نگران تأمین نیروی لازم برای قدرت بخشیدن به چراغ‌های موجود در خیابان‌هایش باشد. از...