Stagefright

google nexus

گوگل قوانین آپدیت دستگاه‌های نکسوس را تغییر داد: آپدیت ماهیانه به مدت سه سال

گوگل همان‌طور که قول داده بود در حال انتشار وصله امنیتی حفره Stagefright برای دستگا‌های نکسوس است، اما خبر بزرگ‌تری که در کنار این خبر منتشر شد قوانین جدید...
stagefright

چگونه باگ Stagefright امنیت اندروید را تحت تاثیر قرار می‌دهد

10 روز از زمانی که «جاشوآ دریک» از Zimperium نقض امنیتی جدید اندروید به نام Stagefright را آشکار کرد، می‌گذرد و اندروید شروع به برطرف کردن این باگ کرده...