لومیا 950

لومیا ۹۵۰ و ۹۵۰ اکس ال با نسخه اولیه ویندوز ۱۰ موبایل (Threshold 1) ارائه می...

مایکروسافت این روزها سخت در تلاش است، تا ویندوز ۱۰ موبایل را آماده انتشار کند، اما به نظر می رسد این چند هفته ای که تا رونمایی از لومیا ۹۵۰ و ۹۵۰ اکس...