Warcraft

وارکرافت موفق ترین فیلم ساخته شده از روی بازی ویدیویی

وارکرافت موفق ترین فیلم ساخته شده از روی بازی ویدیویی

هیچ شکی نیست که فیلم وارکرافت در اکران خود در آمریکا ناموفق بوده و در گیشه شکست خورده اما در چین وضعیت متفاوت است و این فیلم توانسته از...