طوفان ساعت اپل در بازار ساعت های هوشمند

بر اساس تحقیقاتی که یکی از موسسات بازاریابی انجام داده، ساعت لوکس اپل در بازار ساعت های هوشمند طوفان به راه انداخته و می تواند پرفروش ترین ساعت هوشمند...