نگاهی نزدیک به پیش نمایش ویندوز 10، بیلد 10125

مایکروسافت در چند ماه گذشته به صورت مرتب ویژگی هایی را به ویندوز 10 اضافه کرده است.اخیرا مایکروسافت نسخه پیش نمایش ویندوز 10 را با شماره بیلد 10122 برای...