Wise Folder Hider

Wise Folder Hider: از اطلاعات شخصی خود در برابر چشمان کنجکاو دیگران مراقبت کنید

Wise Folder Hider: از اطلاعات شخصی خود در برابر چشمان کنجکاو دیگران مراقبت کنید

حفاظت از اطلاعات خصوصی هنگام استفاده از رایانه‌ی شخصی به صورت مشترک، می‌تواند گاهی اوقات حتی از مقابله در برابر تهدیدهای آنلاین نیز سخت‌تر باشد. اما نرم افزار Wise...