Comex موفق به اجرای مرورگر وب بر روی ساعت اپل شد

هکر معروف گوشی های آیفون به نام Comex ویدیویی را منتشر کرده که در آن یک مرورگر وب بر روی ساعت اپل در حال اجرا می باشد!

با توجه به این که اپل اجازه استفاده از چنین امکانی را در ساعت های خود به کاربران نمی دهد، در حال حاظر این که این هکر چگونه موفق به این کار شده است، مشخص نیست. شاید وی توانسته UlKit را بر روی این ساعت بارگذاری کند و یا حتی موفق به جلبریک آن شده است، هنوز چیزی مشخص نیست.

ساعت اپل بر پایه کدهای UlKit بنا شده است، ولی امکان اجرای کدهای محلی را به کاربر نمی دهد. اینکه این هکر چگونه توانسته از محدودیت های این SDK عبور کند، همچنان یک راز می باشد.

web-watchمنبع: iclarified.com