دوشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۶

اولین نقشه ای که از کلمه آمریکا در آن استفاده شده

اولین نقشه ای که از کلمه آمریکا در آن استفاده شده
نقشه 509 ساله‌ای که برای اولین بار از کلمه ی آمریکا در آن استفاده شده است

دانستی‌ها

بررسی محصولات