سه شنبه 30 آبان 1396

ربات‌ها تا سال 2035 نیمی از ژاپن را تسخیر خواهند کرد!

ربات‌ها تا سال 2035 نیمی از ژاپن را تسخیر می‌کنند!
ربات‌ها تا سال 2035 نیمی از ژاپن را تسخیر می‌کنند!

اینکه ربات ها در حال پیشرفت هستند و به زودی آنها را در خیابان‌ها و تمامی مکان‌ها خواهیم دید از کسی پوشیده نیست اما مهم زمان این اتفاق است و چگونگی رخ دادن آن، که هنوز مشخص نیست.

Yumi Wakao از موسسه تحقیقاتی Nomura Research Institute می گوید، تا 20 سال آینده نیمی از شغل‌ها در ژاپن به دست ربات ها خواهند افتاد و یا به زبان ساده تر نیمی از مردم در ژاپن از کار بی کار خواهند شد. پروفسور دانشگاه آکسفورد، آقای Michael Osborne که در گذشته درمورد همین موضوع در ایالات متحده و بریتانیا تحقیق و بررسی کرده است، به تازگی با همکاری همین موسسه 600 شغل را مورد بررسی قرار داده است و نتیجه چیزی نشد جر اینکه: به راحتی 49 درصد از مشاغل را می‌توان به کامپیوترها سپرد.

480744990این تیم شغل‌های متفاوت را براساس میزان نیاز به خلاقیت دسته بندی کرده است. و نتیجه این شد که شغل هایی مانند اپراتور پشتیبان، تحویل کالا یا کار کشاورزی بسیار مستعد تبدیل شدن به شغل های کامپیوتری و رباتیک هستند و برعکس، شغل‌هایی که نیاز به آموزش افراد دارند به این زودی ها کامپیوتری نخواهند شد. نتایج کلی تحقیقات NRI این شد که 47 درصد از شغل ها در ا‌یالات متحده در معرض خطر تبدیل شدن به شغل های کامپوتری هستند و در بریتانیا این عدد 35 درصد است.

با این حال این یک محاسبه فنی فرضی است و نمی‌توان به صورت دقیق آن را بررسی کرد. Wakao اضافه می کند که: طولی نخواهد کشید که بخش‌های بسیاری از کارخانه‌ها تمام اتوماتیک و شغل ها به ربات ها سپرده خواهند شد که بنا به گزارشات منتشر شده، شهروندان ژاپنی با آغوش باز منتظر این انقلاب رباتیک هستند.