شوکه نشوید؛ ربات‌ مار مانندی که در آب شنا می‌کند! [ تماشا کنید]

شکه نشوید؛ ربات‌ مار مانندی که در آب شنا می‌کند! [ تماشا کنید]
شکه نشوید؛ ربات‌ مار مانندی که در آب شنا می‌کند! [ تماشا کنید]

شوکه نشوید اگر در آینده نزدیک ربات‌ مار مانندی را دیدید که در حال شنا در آب است! البته اگر قصد کشتن شما را نداشته باشد! به تازگی دانشمندان ربات‌ مار مانندی ساخته‌اند که ماموریت آن بازرسی و تعمیر در زیر آب می‌باشد، البته شاید بتوان از آنها در ماموریت‌های دیگر از جمله جاسوسی نیز استفاده کرد!

ربات‌های مار مانند چیز جدیدی نیستند اما این ربات‌‌ با توانایی شنا در زیر آب و حرکت بسیار طبیعی، در نوع خود بی نظیر است. با این حال این ربات‌ها هنوز آماده به خدمت رسانی نیستند و انتظار می‌رود در آینده‌ای نزدیک بتوان از آنها در زیر آب استفاده کرد. اگر همه چیز خوب پیش رود، نقشه کلی این است که آنها به طور دائم در کف دریاها و اقیانوس‌ها آماده‌ی فعالیت باشند در جایی که به آنها نیاز باشد؛ مکان هایی مانند سکوهای نفتی و …!

در ادامه از شما دعوت می‌کنیم از دو ویدیو زیر دیدن فرمایید تا با این ربات‌های فوق العاده بیشتر آشنا شوید.