ارزش ارزهای دیجیتال

نام قیمت ارزش بازار پشیبانی تغییر در 7 روز اخیر کارایی
1 Bitcoin
$6,465.06
$110,557,937,255.22 17100837 BTC
-0.35%
2 Ethereum
$496.39
$49,714,731,398.59 100152564.3115 ETH
-0.35%
3 Litecoin
$94.47
$5,387,930,708.63 57033245.566064 LTC
-0.91%
4 DigitalCash
$253.52
$2,063,726,355.83 8140290.1381887 DASH
-6.5%
5 Monero
$120.71
$1,948,641,047.25 16143161.687094 XMR
-2.24%
6 Nxt
$0.11
$110,089,793.61 998999942 NXT
-1.52%
7 Ethereum Classic
$14.25
$1,458,982,986.75 102384771 ETC
-0.07%
8 Dogecoin
$0.00
$335,569,905.96 114921200672.18 DOGE
+0.69%
9 ZCash
$183.77
$765,476,706.56 4165406.25 ZEC
-2.42%
10 Bitshares
$0.16
$390,245,460.67 2511953117 BTS
0%
11 DigiByte
$0.03
$273,173,127.64 10407331345 DGB
-2.37%
12 Ripple
$0.52
$19,788,814,438.66 38305873865 XRP
-1.64%
13 BitcoinDark
$51.95
$66,952,201.25 1288862 BTCD
+8.36%
14 PeerCoin
$1.57
$38,918,123.09 24813528.810548 PPC
+27.45%
15 CraigsCoin
$0.00
$0.00 0 CRAIG
+0.08%

تبدیل ارزها

1 BTC = USD

آخرین اخبار