آفریقا

دیجی فکت: ۳۶ دانستنی درباره‌ی قاره‌ی آفریقا

دیجی فکت: ۳۶ دانستنی درباره‌ی قاره‌ی آفریقا

آفریقا پس از آسیا و آمریکا سومین قاره‌ی پهناور جهان است که ۲۰.۳٪ از مجموع خشکی‌های زمین را در بر میگیرد. طبق آمار سال ۲۰۰۵، آفریقا بیش از ۱...
دیجی فکت؛ 10 حقیقت جالب در مورد قاره آفریقا

دیجی فکت؛ 10 حقیقت جالب در مورد قاره آفریقا

قاره آفریقا با مساحتی حدود 30.3 کیلومتر مربع 20.4 درصد از مجموع خشکی‌های زمین را در بر می‌گیرد. این قاره در مجموع دارای 56 کشور و 9 قلمرو است...