آمارگر

تاپ 10: با ده تا از بهترین شغل‌های سا ل2017 آشنا شوید

تاپ 10: با ده تا از بهترین شغل های سال 2017 آشنا شوید

محققان روشی برای پیدا کردن بهترین شغل دنیا پیدا کرده‌اند! پژوهشگران موسسه کریرکست (CareerCast) ادعا می‌کنند که جذابیت هر شغلی می‌تواند با چند فاکتور و عامل مشخص اندازه گیری شود.محققین...