آمار محصولات اپل

خریداران محصولات اپل

64 درصد از آمریکایی‌ها صاحب حداقل یکی از محصولات اپل هستند!

بر اساس گزارش اخیر CNBC All-America Economic، محصولات اپل در ایالات متحده تقریباً همه جا هستند: در واقع در حال حاضر 64 درصد از آمریکایی‌ها صاحب حداقل یکی از...