آمریگو وسپوچی

نقشه 509 ساله‌ای که برای اولین بار از کلمه ی آمریکا در آن استفاده شده است

نقشه 509 ساله‌ای که برای اولین بار از کلمه ی آمریکا در آن استفاده شده است

در آوریل 1507 میلادی، مارتین والدسیمولر نقشه نگارِ آلمانی سری نقشه‌های معروف خود به نام Universalis cosmographia secundum Ptholomaei traditionem et Americi Vespucii aliorumque lustrations که در فارسی به...