اتشفشان

حالا با گوگل مپ حتی می توانید درون آتشفشان ها را نیز ببنید!

حالا با گوگل مپ حتی می توانید درون آتشفشان ها را نیز ببنید!

به نظر می‌رسد گوگل مپ به چشم سوم دیجیتال مردم جهان بدل گشته است! این سرویس اجازه می دهد علاوه بر مکان‌های معمول مانند خیابان‌ها و جنگل‌ها، از کوه‌های یخ،...