استامبول

دیجی فکت:17 دانستنی درباره‌ی ترکیه

دیجی فکت:17 دانستنی درباره‌ی ترکیه

ترکیه با پایتخت آنکارا، با کشورهای ایران، آذربایجان، ارمنستان، گرجستان، عراق، سوریه، بلغارستان و یونان هم مرز می‌باشد. طبق برآورد سال 2015 ترکیه حدود 77 میلیون جمعیت داشته که...