استخدام اپل

اپل در ایرلند

اپل برای ۱۰۰۰ نفر در ایرلند اشتغال زایی کرد

کمپانی قدرتمند اپل که کشور ایرلند را مقر اروپایی خود اعلام کرده است ، به استخدام ۱۰۰۰ نیروی کار تازه در این کشور اقدام نمود. (دفتر اروپایی شرکت اپل...