اطلاعات کریسمس

دیجی فکت؛ 11 حقیقت کمتر شنیده شده در مورد کریسمس

دیجی فکت؛ 11 حقیقت کمتر شنیده شده در مورد کریسمس

کریسمس جشنی در مسیحیت به مناسبت تولد عیسی مسیح است. این جشن در بیشتر کشورهای دنیا در شب 24 دسامبر یا روز 25 دسامبر برگذار می شود و امروزه...