اپلیکیشن الوپیک

alopeyk

تاکسی موتور الوپیک، گره گشای ترافیکِ تهران

ترافیک، چالشی است که شهروندان تهرانی سال های سال است با آن رو برو هستند. وقتی که میزان تردد ماشین‌های تک سرنشین بر ظرفیت خیابان ها و اتوبان ها...