اپلیکیشن Duo گوگل

قابلیت تماس صوتی به اپلیکیشن Duo گوگل اضافه شد

قابلیت تماس صوتی به اپلیکیشن Duo گوگل اضافه شد

برای اولین بار کمپانی گوگل اپلیکیشن Duo را برای تماس‌های ویدیویی طراحی کرده‌ بود ولی با این وجود بعضی از کاربران انتظار گزینه‌ دیگری از جمله تماس‌های صوتی را...