اپلیکیشن Todoist

اپلیکیشن Todoist ویندوز ۱۰

اپلیکیشن لیست انجام کار Todoist؛ نسخه مخصوص ویندوز ۱۰

با ظهور اپلیکیشن‌هایی جهت مدیریت و برنامه ریزی کارهای روزمره، می‌توان گفت که استفاده از قلم و کاغذ در برنامه ریزی‌ها جای خود را به این اپلیکیشن‌ها داده است.اگر...