اپل پنسیل

کنایه سامسونگ به اپل

کنایه سامسونگ به اپل: قلم خیلی آشنا به نظر می رسد!

اپل شب گذشته محصول جدیدی را معرفی کرد که چند سال قبل استیو جابز آن را بی فایده دانست: بله یک قلم به نام Apple Pencilاپل پنسیل یک قلم می باشد...