اپ واچ

جعبه گشایی اپل واچ نسخه 2 : تحول درونی

جعبه گشایی اپل واچ 2 : تحول درونی با ظاهری آشنا

دو سال از معرفی اولین ساعت هوشمند اپل واچ می‌گذرد و تنها کمتر از یک سال است که Apple Watch  برای فروش در اختیار خورده فروشان قرار گرفته است....