بازی اوریجینال

رشد بازی سازی در ایران

بازی سازی رایانه‌ای در ایران با رشد 26 درصدی همراه بوده است

از سال 1386 تا به حال نزدیک به یک دهه از عمر بازی سازی در کشورمان می‌گذرد و تا بدین لحظه 684 عنوان بازی کامپیوتری ساخته شده به ثبت...