بوجود آمدن ماه

حقایقی درباره ی ماه که آرزو می کنید کاش می دانستید

حقایقی درباره ی ماه که آرزو می کنید کاش می دانستید

 شما هر روز این کلوچه‌ی پهن و زرد رنگ؛ ماه را می‌بینید و برخی اطلاعات کلی و حتی برخی از داده‌های تاریخی و علمی را درباره‌ی آن می‌دانید، اما...