تبلیغات اندرویدی

تبلیغات در اپلیکیشن‌ ها

هشدار گوگل پلی از وجود تبلیغات درون برنامه ای اپلیکیشن‌ ها

شیوه تبلیغات آزاد درون برنامه ای بسیار قدیمی به نظر می‌رسد و گوگل پلی با سیاست جدید خود به دنبال آن است تا اپلیکیشن هایی که از تبلیغات درون برنامه...