تفاوت 32 بیتی و 64 بیتی

تفاوت بین ویندوز 32 بیتی و 64 بیتی چیست؟

تفاوت بین ویندوز 32 بیتی و 64 بیتی چیست؟

در این مقاله می‌خواهیم با یک گفتار دوستانه تفاوت بیت نسخه 32 بیتی و 64 بیتی سیستم عامل ویندوز را توضیح دهیم. من باید اعتراف کنم این مقاله با آن...