تنظیمات Boot برای نصب ویندوز

چگونه مانند یک حرفه ای ویندوز را مجددا نصب کنیم؟

نصب مجدد ویندوز یک استراتژی مهم برای هر گیک و یک مهارت مفید برای هر کسی که نمی‌خواهند پرداخت اضافه‌ای را متحمل شود است. با نصب مجدد یا تازه...