تکنولوژی Vulkan اندروید

vulkan

گوگل رابط نرم افزاری Vulkan را به اندروید مارشمالو خواهد آورد

اگر در مورد استاندارد گرافیکی Vulkan چیزی نشنیده اید، این مطلب بهترین موقعیت جهت آشنایی با این تکنولوژی میباشد.گوگل در قبال عرضه تکنولوژی Metal توسط اپل، یک API ( رابط نرم افزاری) با...