حقیقت جالب در مورد برزیل

دیجی فکت؛ 10 حقیقت خواندنی در مورد برزیل

دیجی فکت؛ 10 حقیقت خواندنی در مورد برزیل

جمهوری فدراتیو برزیل که از 27 ایالت مختلف تشکیل شده پنجمین کشور دنیا از لحاظ مساحت و جمعیت است که در آمریکای جنوبی واقع شده. پایتخت این کشور برازیلیا...