خاموش کردن خودکار کامپیوتر

تنظیم رایانه برای خاموش شدن در یک ساعت مشخص

نحوه تنظیم رایانه برای خاموش شدن خودکار در یک ساعت مشخص

با استفاده از دو برنامه‌ای که در ادامه مطلب معرفی خواهیم کرد، می‌توانید رایانه خود را به نحوی تنظیم کنید که در یک ساعت مشخص به صورت خودکار خاموش...