داستان علمی تخیلی

دیجی قلم؛ داستان مسافر زمان [قسمت دوم]

دیجی قلم؛ داستان مسافر زمان [قسمت آخر]

مسافر زمان؛ نویسنده: S.M BOWES  آن چه که در قسمت قبل رخ داد ... بخوانید:داستان مسافر زمان داستان مسافر زمانمن را به اتاقی بردند و بر روی صندلی نشاندنم....
دیجی قلم؛ داستان مسافر زمان [قسمت دوم]

دیجی قلم؛ داستان مسافر زمان [قسمت دوم]

مسافر زمان؛ نویسنده: S.M BOWES    بخوانید:داستان مسافر زمانمدتی گذشت و من و پیرمرد به یکدیگر خیره شده بودیم و ناگهان محو شد. بعدها متوجه شدم که او در...
دیجی قلم ، داستان مسافر زمان ، قسمت اول

دیجی قلم؛ داستان مسافر زمان [قسمت اول]

مسافر زمان؛ نویسنده: S.M BOWES  آلبرت انیشتین گفته بود اگر بتوان زمان و فضا را بوسیله ی نیروی جاذبه خم کرد می توان در زمان سفر کرد. من دستگاهی را ساخته...