مرور برچسب

دفاع شخصی

دیجی فکت:۱۵ نکته‌ی دفاع شخصی که از شما محافظت خواهد کرد

واکنشتان چیست اگر تنها باشید و مورد حمله قرار بگیرید؟ این موضوعی است که هیچ کدام از ما هیچ وقت دوست نداریم با آن رو به رو شویم، اما دانستن اینکه چگونه در یک موقعیت تهدید آمیز درست رفتار کنیم مهم است و…
ادامه مطلب ...