زمان عرضه مرورگر Vivaldi

مرورگر vivaldi

۲ میلیون دانلود نسخه آزمایشی مرورگر Vivaldi بعد از گذشت ۱۰ ماه

شاید دنیای وب میتواند بدون یک مرورگر جدید و با همین مرورگرهای کنونی نظیر کروم ادامه بقا دهد اما نکته ای که قابل تامل است دانلود شدن بیش از ۲...