آرشیو

ساختمان استخوانی

جنس مصالح ساختمان‌های آینده از استخوان خواهد بود!

منظره یک شهر ساخته‌شده از استخوان و پوست تخم و مرغ، شبیه به یک پروژه خیالی و پرهزینه است. اما چنین ایده‌ای می‌تواند به معضل رشد جمعیت در شهرها و کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای کمک کند. به گفته دانشگاه…
ادامه مطلب ...