سامانه 195

کدام اپراتورهای موبایل و اینترنت رسیدگی بیشتری در امور مشترکان خود دارند؟

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از افزایش 10 درصدی رضایت مشترکان از سامانه 195 پاسخگویی به شکایات نسبت به سال گذشته خبر داد. در همین راستا گزارش جدید این...