سریع ترین روند بازرسی هواپیما

ایرباس برای سرعت بخشیدن به بازرسی هواپیماهایش از پهباد استفاده می‌کند

ایرباس برای سرعت بخشیدن به بازرسی هواپیماهایش از پهباد استفاده می‌کند

بازرسی هواپیماها یکی از بهترین و مهمترین کارهایی است که شرکت‌های هواپیمایی می‌توانند جهت اطمینان از سلامتی هواپیما و امنیت پرواز انجام دهند، اما از طرفی این کار بسیار...