مرور برچسب

سیاره مشتری

دیجی فکت؛ 10 حقیقت خواندنی در مورد سیاره مشتری

سیاره مشتری که ژوپیتر یا هرمز نیز نامیده می شود پنجمین و بزرگ‌ترین سیاره در منظومه‌ی شمسی است. جرم مشتری 318 برابر و قطر آن 11 برابر قطر زمین است، میانگین دوری آن از خورشید تقریباً پنج برابر فاصله‌ی…
ادامه مطلب ...