عرضه جهانی

میزان فروش تلفن هوشمند 2015

چه تعداد تلفن هوشمند در سال 2015 به فروش رسیده است؟

هرچقدر که بازار کامپیوتر‌ها روند نزولی خودش را طی می‌کند، در عوض این بازار تلفن‌های هوشمند است که سال به سال گرم تر و پر رونق تر از گذشته...