غیرفعالسازی اکانت فیسبوک

بررسی دلایل ورود دوباره به فیسبوک با اینکه از آن متنفرید!

بررسی دلایل ورود دوباره به فیسبوک با اینکه از آن متنفرید!

آیا این احساس را دارید که بخواهید از فیسبوک فاصله بگیرید یا اکانت خود را برای همیشه غیرفعال کنید، اما این احساس بیشتر از یک هفته پابرجا نمی ماند؟...