فایرفاکس 42

قابلیت Private Browsing مرورگر فایرفاکس

نسخه جدید مرورگر فایرفاکس می تواند تبلیغات سایت ها را مسدود کند

این روزها به هر سایت اینترنتی که سر میزنیم بیشتر از مطالب سایت ، این تبلیغات هستند که چشم نوازی میکنند.بنابرین یکی از دغدغه های وبگردی را میتوان تبلیغات...