مراسم عروسی

نتیجه‌ی فوق‌العاده فیلم‌برداری کامل مراسم عروسی با آیفون 6 اس

فیلم برداری کامل مراسم عروسی با آیفون 6 اس؛ نتیجه‌ حیرت انگیز است!

ما خیلی خوشحال هستیم که این شانس را پیدا کرده‌ایم تا آثار حرفه‌ای و فوق العاده سفی برگرسون – Sephi Bergerson  - فیلم برداری با آیفون 6 اس را...