آرشیو

مهر ورزیدن

اگر می‌خواهید شاد و مهربان باشید این 20 کار را انجام دهید

مهربانی با دیگران به زندگی‌مان معنا می‌بخشد. مهر ورزیدن به دیگران موجب رابطه‌ی بهتر و همذات‌پنداری با دیگران و تبدیل به نیرویی مثبت در زندگی آن‌ها می‌شود. تحقیقات نشان می‌دهد مهربانی با دیگران شما را…
ادامه مطلب ...