آرشیو

مکان

سیستم جدید گوگل مکان دقیق تصاویر را تشخیص می دهد

دو تن از کارمندان گوگل اقدام به ساخت یک سیستم با نام "PlaNet" کرده اند که قادر است مکان دقیق عکس گرفته شده توسط شما را مشخص نماید. این تشخیص به واسطه تجزیه و تحلیل پیکسل‌های تصویر مدنظر قرار می گیرد.…
ادامه مطلب ...