نان

5 حقیقت در مورد نانو تکنولوژی که شما را شگفت‌زده خواهد کرد!

یک معما: آن چیست که به اندازه‌ای ریز است که بدون چشم غیر مصلح قادر به دیدن آن نیستید ولی می‌تواند یک آیپد را کنترل یا حتی سرطان را...