هارالد دندان آبی

آیا می دانید خالق بلوتوث چه کسی است و معنی آن چیست

آیا می دانید خالق بلوتوث کیست و معنای آن چیست؟

در دنیای تکنولوژی هر روز شاهد پدیده‌ای نو و بدیع هستیم که ارتباط را آسان و آسان‌تر می‌کند. یکی از این اختراعات، بلوتوث است که در سال 1994 توسط...