آرشیو

هشدار در اشتراک عکس

تکنولوژی جدید فیسبوک ؛ هشدار در اشتراک عکس فرزندان

روزانه بیش از ۲ میلیون عکس در شبکه اجتماعی فیسبوک بارگذاری می شود که بسیاری از آنها عکس های دوستان ، کودکان و اقوام شما هستند.حال فیسبوک در حال اضافه کردن تکنولوژی به شبکه اجتماعی خودش است که…
ادامه مطلب ...