آرشیو

هلندی

دیجی فکت: ۹ زبان آسان برای یادگیری بعد از زبان انگلیسی

اگر می‌خواهید بعد از انگلیسی زبان دیگری را برای یادگیری انتخاب کنید فکر خوبی کرده اید، اما حتما میدانید که انتخاب‌های زیادی وجود دارد. مثلا زبان اسپانیایی را انتخاب کنید که جمعیت زیادی صحبت میکنند یا…
ادامه مطلب ...